بررسی آسیب های اجتماعی شهرها – ایسنا

[ad_1]

معاون پیشگیری از آسیب های مرکز توسعه توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفت: یکی از برنامه های مددکاری اجتماعی پایش آسیب های اجتماعی است. از اواخر سال گذشته در تمامی شهرستان های استان ها آسیب های اجتماعی را رصد و بررسی کردیم.

به گزارش ایسنا، دکتر. آرزو ذکایی فر درباره سند تحول دولت در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، با بیان اینکه توجه به بحث آسیب های اجتماعی، مشارکت های مردمی، برنامه های جامعه و خانواده محور در سند تحول دولت، گفت: سند تحول دولت. اعلام شده از سوی رئیس جمهور این است که در فصل پنجم آن، بسیاری از اقدامات مردمی یا اجتماعی، مشارکت اجتماعی، برنامه های آموزشی، مداخلات در زمینه کنترل کاهش آسیب های اجتماعی، بحث ارتقای سلامت اجتماعی ارائه شده است و این نشان دهنده توجه دولت است. به موضوعات ارتقای سلامت اجتماعی و خانواده و استفاده از ظرفیت مردمی و نهادهای داوطلبانه برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی.

وی ادامه داد: بنابراین دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بر اساس آنچه در سند آمده و برجسته و مهم است برنامه های سال 1400 را تدوین کرد. در این راستا، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تاکید بر نظارت کمی، کیفی و مستمر، نظارت و برنامه ریزی کافی، ماموریت های خود را در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بازسازی کرد.

ذکایی فر با بیان اینکه یکی از برنامه های ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی که از سال گذشته به طور جدی روی آن کار شده است، گفت: بحث رصد آسیب های اجتماعی است که همه شهرستان های استان را انجام دادیم. حدود 472 شهر مورد بررسی قرار گرفت و داده ها در حال تحویل هستند. از این حیث برنامه این است که دبیرخانه های پایش آسیب های اجتماعی با مشارکت سایر نهادها و دستگاه ها بتوانند برنامه های منطقه ای و استانی خود را در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی پیشنهاد دهند.

ادامه داد

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.