رفتن به مطلب

کتب و مقالات مهندسی سطح

در این قسمت می توانید انواع مقالات و کتاب های مفید را بارگذاری کنید. 

9 فایل

 1. ASTM A 380

  Standard Practice for
  Cleaning, Descaling, and Passivation of Stainless Steel Parts, Equipment, and Systems

  6 دریافت

  ارسال

 2. ASTM A967

  Standard Specification for
  Chemical Passivation Treatments for Stainless Steel Parts

  1 دریافت

  ارسال

 3. Nitric vs Citric Passivation Methods

  دانلود مقاله مفید پیرامون محلول های مختلف برای پسیواسیون فولادهای زنگ نزن 
   

  3 دریافت

  ارسال

 4. جزوه درس خوردگی فلزات - کامل

  جزوه در خوردگی مناسب رای دانشجویان و علاقه مندان به خوردگی فلزات و آشنایی با انواع آن 

  3 دریافت

  ارسال

 5. جزوه میکروسکوپ های الکترونی

  جزوه کاملی که انواع میکروسکپ های الکترونی را معرفی میکند. بسیار کاربردی برای دانشجویان و علاقه مندان
  فهرست این جزوه 
  1 ............................................................................................................. (TEM) ميكروسكوپ الكترون عبوري
  3 ..............................................................................................................(SEM) ميكروسكوپ الكترون روبشي
  5 ..........................................................................................................(ESEM) ميكروسكوپ الكترون محيطي
  7............................................................................................(SPM) ميكروسكوپ پروب روبشي
  8........................................................................................(STM) ميكروسكوپ روبشي تونل زني
  11.........................................................................................(SCM) ميكروسكوپ خازني روبشي
  ميكروسكوپ نيروي اتمي................................................................................................................................. 11
  18 .................................................................................................. (EFM) ميكروسكوپ نيروي الكترواستاتيك
  18.......................................................................................( SVM) ميكروسكوپ ولتاژي روبشي
  19 ................................................................................................. (KPFM) ميكروسكوپ نيروي پروب كلوين
  20 ..........................................................................................................(FMM) ميكروسكوپ مدولاسيون نيرو
  20 ........................................................................................................(SThM) ميكروسكوپ گرمايي پيمايشي
  20 ................................................................................... (SNOM) ميكروسكوپ نوري پيمايشي ميدان نزديك
  21 ........................................................................................................( MFM) ميكروسكوپ نيروي مغناطيسي
  21
  روش هاي مبتني بر امواج الكترومغناطيسي .................................................................................... 21
  22 .............................................................................................................................. (XRD) پراش اشعه ايكس
  22 ............................................................................................... (NMR) طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته اي
  طيف سنجي موزبائر........................................................................................................................................... 23
  روش هاي مبتني بر الكترون.......................................................................................................... 23
  23 ............................................................................................. (THEED) انكسار الكترون هاي پرانرژي انتقالي
  23 .......................................................................................................... (LEED) پراش الكترون هاي كم انرژي
  24 ........................................................................................... (RHEED) پراش الكترون هاي پرانرژي انعكاسي
  روش هاي تعيين اندازه و سطح ويژه ذرات.................................................................... 24
  روش هاي مبتني بر نوترون ........................................................................................................... 24
  24 ...............................................................................................(SANS) روش پخش نوترون با زوايه كوچك
  روش هاي مبتني بر امواج الكترومغناطيسي .................................................................................... 24
  24 ..............................................................................................................( SALS) پخش نور با زاويه كوچك
  25 ................................................................................................. (SAXS) پخش اشعه ايكس با زاويه كوچك
  25 ...................................................................................................................(PCS) طيف سنجي ارتباط فوتوني
  روش هاي مبتني بر جذب سطحي................................................................................................. 25
  روش اپي فانيومتر .............................................................................................................................................. 25
  25 .....................................................................................................................................................BET آناليز
  26 ........................................................................................................................... (CPC) محاسبه تراكم ذرات
  26 .......................................................................................................................(FFF) جداسازي جريان ميداني
  روش هاي مبتني بر بارالكتريكي ................................................................................................... 26
  26 ............................................................................................................... (SMPS) اندازه گيري تحرك ذرات
  27 ................................................................................................................... (DMA) آناليز حركت ديفرانسيل
  آناليز پيوندي............................................................................................................... 27
  روش هاي مبتني بر امواج الكترومغناطيسي .................................................................................... 27
  27 ..........................................................................................................(FTIR, NiR) طيف سنجي مادون قرمز
  طيف سنجي رامان ............................................................................................................................................. 28
  29 ........................................................................................(ESCA) طيف سنجي الكتروني براي آناليز شيميايي
  آناليز عنصري ............................................................................................................... 31
  روش هاي مبتني بريون................................................................................................................. 31
  31 ....................................................................................................................(GDS) طيف سنجي تخليه نوراني
  32 ....................................................................................................................................(IBA) آناليز پرتويوني
  35 ........................................................................................................................(FIB) روش پرتو يوني متمركز
  36 ............................................................................................................(SIMS) طيف سنجي جرمي يون ثانويه
  روش هاي كلاسيك.................................................................................................................... 37
  آناليز كلاسيك عناصر...................................................................................................................................... 37
  روش هاي مبتني بر الكترون.......................................................................................................... 38
  38 .................................................................................................................. (AES) طيف سنجي الكترون اوژه
  39 .................................................................................................. (EELS) طيف سنجي كاهش انرژي الكترون
  39 ....................................................................................................... (EPMA) ميكرون آناليز پروب الكتروني
  روش هاي جداسازي..................................................................................................... 40
  روش هاي مبتني بر جذب سطحي................................................................................................. 40
  40 ............................................................................................................................(GC) كروماتوگرافي گازي
  42 ....................................................................................................(HPLC) كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا

  6 دریافت

  ارسال

 6. دانلود کتاب The Foundations of Vacuum Coating Technology

  لینک گوگل بوک این کتاب
  کتاب 
  The Foundations of Vacuum Coating Technology
  By D. M. Mattox, Donald M. Mattox

  0 دریافت

  ارسال

 7. دانلود کتاب Plasma Spray Coating: Principles and Applications 2nd Edition

  لینک آمازون

  Editorial Reviews
  Review
  "Not only does it provide the reader with a solid foundation of the underlying fundamentals of plasma spray technology to date for use in making better application design choices, it provides a wealth of practical information as well." (IEEE Electrical Insultaion Magazine, April 2010)
  From the Back Cover
  This second edition has 20% more scope, with four completely new chapters and eight existing ones completely revised to include more modeling, more industrial examples, new coating types, and new medical applications. 
  Combining theory and practice from design to application, the monograph continues to provide a state-of-the-art treatise on plasma spray technology, beginning with the principles and techniques. Successive chapters treat the three important stages of energy transfer from the plasma to the surface, with modeling, depositing, testing and applying ceramic and metallic coatings covered in the shape of industrial problem solution examples. Concluding with quality control and a new section on biomedical issues and opportunities, the book offers pertinent knowledge for materials scientists, engineers, biologists and medical researchers alike.
  About the Author
  Robert Heimann is professor emeritus of technical mineralogy and materials science. He obtained his academic degrees from Freie Universität (FU) Berlin, and subsequently served as a faculty member at FU Berlin and Universität Karlsruhe. From 1979 on he worked in Canada as a research associate (McMaster University), senior researcher (3M Canada Inc.), staff geochemist (Atomic Energy of Canada Limited), and research manager (Alberta Research Council). From 1993 to 2004 he was a full professor at TU Bergakademie Freiberg. Professor Heimann has authored over 260 scientific publications and in 2001 was awarded the Georg-Agricola-Medal of the German Mineralogical Society (DMG) for his outstanding lifetime achievements in applied mineralogy. He is now president of a consulting company and also on the editorial board of Elsevier's Surface and Coating Technology journal.
  Product details
  Hardcover: 449 pages
  Publisher: Wiley-VCH; 2 edition (June 16, 2008)
  Language: English
  ISBN-10: 3527320504
  ISBN-13: 978-3527320509
  Product Dimensions: 7 x 1.1 x 9.7 inches

  1 دریافت

  بروزرسانی

 8. دانلود کتاب جالب و کاربردی آبکاری

  کتاب جالب و کاربردی با موضوع آبکاری و آندایزینگ با عنوان 
  Electroplating 101 Metal Anodizing Plating
  لینک منبع
  THE PRINCIPALS OF PLATING 3
  SAFETY PROCEDURES 5
  SETTING UP A WORKSHOP 6
  AVOIDING TRAPPED GASSES ON WORKPIECE 14
  HEATING THE PLATING SOLUTIONS 15
  THE POWER SOURCE 20
  WIRING UP THE PARTS 29
  REPAIRING PITTED METALS 31
  CASTING A NEW PART 35
  BUFFING AND POLISHING 36
  PREPARING YOUR SOLUTIONS 43
  INTRODUCTION TO PLATING PROCEDURES 50
  METALS CHART 51
  BRIGHT ACID TIN PLATING PROCESS 52
  REGULAR NICKEL & COPY CHROME PLATING PROCESS 53
  NICKEL & COPY CHROME PLATING TROUBLESHOOTING 55
  ELECTROLESS NICKEL & KROME PLATING 56
  ZINCATE INSTRUCTIONS 65
  STAINLESS STEEL ACTIVATOR 66
  FLASH COPPER PLATING 67
  BRIGHT ACID COPPER PLATING 69
  COPPER PLATING TROUBLESHOOTING 70
  PLATING PLASTICS & NON CONDUCTIVE MATERIALS 71
  BRONZING BABY SHOES 74
  PLATING GLASS TABLEWARE 75
  GOLD & & SILVERING GLASS 75
  CHROME PLATING 77
  OPERATING THE NEW DECORATIVE CHROME SYSTEM 80
  GENERAL HARD CHROME PLATING INSTRUCTIONS 81
  DEVELOPMENT OF HARD CHROME SOLUTION 82
  THE PRINCIPLES OF HARD CHROME PLATING 87
  PREPARING HARD CHROME SOLUTION 90
  HARD CHROME PLATING THE USE OF CONFORMING SHAPED ANODES 93
  HARD CHROME PLATING MILLING CUTTERS, DRILLS & FLAT PLATES 98
  HARD CHROME PLATING PLATING MULTIPLE PARTS 100
  HARD CHROME PLATING MULTIPLE PARTS NON CRITICAL DIMENSIONS 101
  HARD CHROME PLATING MULTIPLE PARTS TO CRITICAL DIMENSIONS 105
  HARD CHROME PLATING INSIDE DIAMETER PLATING 107
  HARD CHROME PLATING DEPOSIT LOCATION CONTROL 110
  HARD CHROME PLATING FINISHING 116
  INTERRUPTED CHROME PLATING CYCLES 117
  PROCEDURE FOR THE REMOVAL OF CHROME PLATE 118
  CHROME PLATING TROUBLESHOOTING 120
  ANODIZING ALUMINUM 121
  BRUSH PLATING WITH PLUGNPLATE 136
  GOLD EMBLEM PLATING USING PLUGNPLATE 138
  DIP PLATING WITH PLUGNPLATE 140
  RUB ON SILVER PLATING 141
  SILVER PLATING KITS 142
  24 CT GOLD TANK PLATING 143
  FASTGOLD 145
  BLACK OXIDIZING OF STEEL 146
  COPY CAD & ZINC PLATING INSTRUCTIONS 148
  CHROMATE PROCESSES 154
  ZINC & COPY CAD BLACKENER 155
  ANODIZE & CHROME STRIPPER 156
  ANTIQUING OXIDIZERS 158
  PLATING LEAD, PEWTER AND STAINED GLASS OBJECTS 159
  BRASS TANK PLATING 160
  MANUFACTURING GUILDING FOILS 161
  WASTE DISPOSAL & EMMISSIONS 162
  PROBLEM RESOLUTION SYSTEM 169

  4 دریافت

  ارسال

 9. دانلود کتاب Basics of Coating Technology

  لینک این کتاب در آمازون
  Product details
  Hardcover: 792 pages
  Publisher: Vincentz Network (September 1, 2007)
  Language: English
  ISBN-10: 3866309031
  ISBN-13: 978-3866309036
  Product Dimensions: 7 x 1.6 x 10 inches
  Shipping Weight: 3.3 pounds
   

  0 دریافت

  ارسال

×
×
 • جدید...